zarakine beweeg & beleef

Onze tarieven in de praktijk

Basistarief

Onze therapeuten zijn niet-geconventioneerd. Wil je meer informatie i.v.m. onze tarieven: vraag dit gerust na bij ons team.

De betaling gebeurt steeds met bancontact na elke behandeling. Het getuigschrift bestemd voor de mutualiteit zal pas meegegeven worden na betaling.

Sommige personen met een laag inkomen hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming en krijgen dus meer terugbetaald. Een overzicht van de terugbetalingen door het ziekenfonds vind je in je elektronisch dossier. Voor een volledig overzicht van alle tarieven en terugbetalingen vanaf 01/01/2012, surf je naar: www.riziv.fgov.be

Bij de eerste behandeling wordt éénmalig een bijkomende kost van 7 euro aangerekend als dossierkost. Dit bedrag wordt volledig terugbetaald door het ziekenfonds

Personen met een omnistatuut (verhoogde tegemoetkoming) behouden het recht op een geconventioneerd tarief.
 

Afspraken

Afspraken kunnen 24u op voorhand geannuleerd worden zonder kosten. Ingeval er niet of laattijdig geannuleerd wordt, zal een verzuimvergoeding, de prijs van de consultatie, aangerekend worden.

Is het voor jou moeilijk om tot de praktijk te komen? Dan bekijken we graag, samen met jou, de mogelijkheden en behandelen je dan ook graag in jouw vertrouwde omgeving.
Huisbezoeken worden voornamelijk uitgevoerd bij neurologische revalidatie, pre- en postoperatieve revalidatie en geriatrische revalidatie. Onze therapeuten geven je graag meer informatie indien gewenst.
 

Terugbetaling

Een kinesitherapiesessie wordt voor groot een deel terugbetaald door uw mutualiteit. Wel enkel als u in het bezit bent van een doktersvoorschrift. 

Er zijn 3 onderverdeling binnen de kinetherapeutische behandelingen:

  • Courante aandoeningen (al de “gewone” aandoeningen of alles wat niet bij F- of E-pathologie behoort: bijvoorbeeld enkelverstuiking, nek blokkage, heupartrose): u heeft recht op 18 sessies per pathologie. Dit voor 3 pathologieën per jaar. M.a.w u heeft per kalenderjaar recht op 3 x 18 sessie per pathologie.
  • F-pathologen (na operaties ,…): u heeft recht op 60 sessies.
  • E-pathologieën (ernstige aandoeningen zoal reuma, parkinson, kanker, etc…): u heeft recht onbeperkte kinesitherapie (m.a.w. indien elke dag nodig gedurende het hele jaar). Dit moet goedgekeurd worden door de adviserende geneesheer. Na goedkeuring hebt u dit recht gedurende 3 jaar. Nadien wordt dit per kalenderjaar verlengd.
  • Perinatale kinesitherapie: maximum 9 sessies per zwangerschap.