zarakine beweeg & beleef

Deze privacy policy (“Privacy Policy”) regelt de verwerking van je persoonsgegevens als een onderdeel van je gebruik van onze Website (de “Website”) en de diensten die daarmee verband houden (gezamenlijk aangeduid als de “Diensten”). Deze verwerking wordt uitgevoerd door Zarakine als verantwoordelijke voor de verwerking, met zetel te Aarschotsesteenweg 651, 3012 Wilsele (“wij”, “ons”), ingeschreven in de KBO onder nummer BE 0815.788.410, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Door het gebruik van onze Website en/of onze Diensten, erken je dat je deze Privacy Policy zorgvuldig heeft gelezen en dat je hiermee zonder voorbehoud instemt. Wij behouden ons het recht voor om de Privacy Policy regelmatig te wijzigen volgens ons eigen inzicht. Zulke wijziging zal via de Website gecommuniceerd worden. 

Hou er rekening mee dat we zogenaamde ‘cookies’ of gelijkaardige technologie kunnen gebruiken als deel van de Website en/of de Diensten. Cookies zijn kleine tekstbestanden die geplaatst worden op de harde schijf van een toestel, en die bepaalde informatie bevatten, waaronder soms persoonsgegevens. Voor meer informatie betreffende ons gebruik van cookies, gelieve ons cookiebeleid te lezen.

Deze Privacy Policy was laatst bijgewerkt op 01/03/2019.