zarakine beweeg & beleef

Help je kind verder te ontwikkelen

Pediatrische kinesitherapie op maat van baby’s, kinderen en jongeren

Wat doet een pediatrisch kinesist?

Een pediatrisch kinesist begeleidt en optimaliseert de motorische ontwikkeling van baby’s en kinderen.
Door te bewegen ontwikkelen kinderen zich fysisch, emotioneel en psychosociaal. Soms is er echter sprake van een vertraging of afwijking in de ontwikkeling. Dan kan pediatrische kinesitherapie helpen om deze ontwikkeling te stimuleren.

Omdat pediatrische kinesitherapie zich dikwijls richt op jonge tot heel jonge kinderen, word je als ouder altijd nauw betrokken bij de kinesitherapiesessies.

Pediatrische kinesisten letten ook op de noodzaak aan bijkomende ondersteuning van het kind. Indien nodig kan een verwijzen we door naar een logopedist, ergotherapeut, psycholoog…  Zo wordt je kind zo goed mogelijk geholpen.

Sudensna helpt je graag als Pediatrische kinesitherapeute en Psychomotorische kinesitherapeute.

Pediatrische kinesitherapie: voor wie?

De volledige kinesitherapiebehandeling wordt speciaal op maat van de leeftijd van het kindafgesteld.

Pediatrische kinesitherapie is er zowel voor baby’s en jonge kinderen als adolescenten
 • Met orthopedische aandoeningen
 • Met sportblessures
 • Met groeiproblemen of groeipijn
 • Met motorische problemen zoals bijv. problemen met het evenwicht of schrijfmotoriek, dysgrafie
 • Met moeilijkheden op het vlak van coördinatie
 • Met ademhalingsproblemen zoals bijv. vastzittende slijmen bij baby’s of astma
 • De motorische ontwikkeling van kinderen
 • Het motorisch leren van kinderen
 • De fysieke fitheid van kinderen
 • De spieren, hart- en longfunctie van kinderen
 • Neurologische aandoeningen, neuromotorische aandoeningen o.a. cerebral palsy (cp)
 • Spieraandoeningen
 • Reumatoïde aandoeningen van baby’s en kinderen
 • Ontwikkelen en benaderen van een normaal bewegingspatroon bij kinderen. Een juist bewegingspatroon is nodig om de verdere motorische mijlpalen, zoals bijvoorbeeld een goede schrijfmotoriek of ruimtelijk inzicht, tijdens de kindertijd te bereiken.
Pediatrische Kinesitherapie bij baby’s

Bij kleine kindjes tussen 0 en 2 jaar kunnen verschillende motorische problemenopduiken zoals:

 • Een voorkeurhouding van de baby
 • Een afgeplat hoofdje of scheef nekje
 • Een kindje met bijzondere voortbewegingsvormen zoals sluipen of billenschuiven
 • Een kindje met een mentale achterstand
 • Een kindje met een te lage spierspanning of hypotonie
 • Een kindje dat te vroeg (prematuur) geboren is
 • Een open ruggetje
 • Orthopedische problemen

Hoe verloopt kinesitherapie bij kinderen?

Baby’s leren rollen, zitten, kruipen en stappen. Maar daar stopt het niet. Een kind blijft zich steeds verder ontwikkelen en leert constant nieuwe vaardigheden aan. Wanneer er ergens een probleem in de motorische ontwikkeling opduikt, helpt pediatrische kinesitherapie de ontwikkeling van het kind te stimuleren. Dit kan op allerlei verschillende manieren, afhankelijk van de nood van het kind.

Binnen de pediatrische revalidatie zijn er verschillende strekkingen die kunnen gevolgd worden om de motorische ontwikkeling van kinderen te stimuleren.

Verschillende kinevormen bij kinderen

Bobath therapie

Bobath therapie wordt vooral gebruikt bij kinderen met neuromotorische ontwikkelingsproblemen. De kinesist zal observeren wat het kind al kan en op welke manier het dit doet. Zo kan gekeken worden welke spieren te veel of te weinig actief zijn. Daarna wordt het kindje in de juiste positie gebracht (bijv. bij een voorkeurshouding bij baby’s) of leert het specifieke oefeningen aan. Hierbij kan de kinesist gebruikmaken van hulpmiddelen zoals strekkers of sta-apparatuur.
Omdat het zenuwstelsel plastisch is, is een vroege behandeling en herhaling heel belangrijk.

Taakgerichte therapie

Taakgerichte therapie is een benadering die zich richt op het helpen van kinderen bij het verbeteren van hun motorische vaardigheden, functionele vaardigheden en algehele onafhankelijkheid door ze te betrekken bij doelgerichte taken of activiteiten. 
Dit type therapie is ontworpen om specifieke functionele doelen te bereiken en het vermogen van een kind om dagelijkse activiteiten uit te voeren te vergroten.

Daarnaast wordt bij deze aanpak vaak samengewerkt met ouders, verzorgers en leerkrachten om de continuïteit en generalisatie van de tijdens de therapie geleerde vaardigheden naar de dagelijkse routines en activiteiten van het kind te waarborgen. 
Regelmatige evaluatie en aanpassing van de doelen maken ook deel uit van het proces om de vooruitgang te waarborgen en de therapie aan te passen aan de veranderende behoeften van het kind.

Ademhalingskine of autogene drainage

Autogene drainage is een ademhalingstechniek die slijmen losmaakt en verwijdert door de ademhaling te moduleren. 
Ademhalingskine is nuttig bij zowel chronische als acute infectieziekten zoals (RSV) bronchitis, longontsteking, mucoviscidose, COPD, emfyseem, enz.

Psychomotoriek bij kinderen

Psychomotoriek is de bewuste, vanuit de hersenen gestuurde beweging. Tijdens pediatrische kinesitherapie kan zowel met jonge als oudere kinderen gewerkt worden rond motorische activiteiten. Zo kan er gewerkt worden rond evenwicht, coördinatie, reactiesnelheid,… Of specifieke kinesitherapie om bepaalde vaardigheden zoals eten met mes en vork of schrijven met een pen te verbeteren.

Bij schrijfmotoriek wordt gefocust op hoe kinderen schrijven en worden problemen zoals verkrampt schrijven, een foutieve pengreep of een onleesbaar geschrift verholpen.

Hoe we je kunnen helpen met pediatrische kinesitherapie?

Of maak telefonisch een afspraak op 016 40 90 78