zarakine beweeg & beleef

Voor meer verbondenheid

Als klinisch psycholoog en relatie- en gezinstherapeut ben ik er voor jongeren (vanaf 15 jaar), volwassenen, koppels en gezinnen. 
Je kan bij mij terecht rond emotionele problemen zoals angst en depressieve gevoelens, levens(fase)vragen, persoonlijkheidsproblemen, zorgen binnen je relatie en/of gezin, onzekerheid, minderwaardigheidsgevoelens, vragen rond identiteit en multiculturaliteit

“Ik wist alleen niet hoe dat moest, in de zon gaan staan.”

Graag wil ik mensen helpen om in de zon te durven staan. Wat dat precies wil zeggen “in de zon gaan staan”, kan voor iedereen iets anders betekenen. 
Ik werk vanuit een persoonsgerichte en systemische benadering. Dat wil zeggen dat we vanuit je hulpvraag samen gaan zoeken naar een richting, een weg, een stap om dichter te komen bij wat jij belangrijk vindt. Hierbij heb ik aandacht voor je zorgen en krachten, en ook die van het netwerk rondom je. 

“Elke dag dat rotsblok omhoogduwen doet ertoe.”

Soms komen koppels en gezinnen in een bepaalde sleur terecht, voelen ze dat ze elke keer weer over hetzelfde ruzie hebben of keer op keer op dezelfde muren botsen. Hierdoor kan je je heel machteloos en klein voelen.
Samen met jullie ga ik op zoek naar manieren om met deze terugkerende patronen aan de slag te gaan, niet steeds in hetzelfde te verzanden, maar te zoeken naar een nieuwe manier om met elkaar om te gaan en weer meer verbondenheid te voelen.

Lucinda's expertise in het kort

  • Klinische en gezondheidspsychologie
  • Relatie-, gezins- en systeempsychotherapie
  • Emotionally Focused Family Therapy
  • Multigenerational Family Therapy
  • Introductie in rouwtherapie
  • Ontrouw in partnerrelaties
  • Lichamelijke uitingen van psychisch lijden
  • Roze wolk, broze wolk (perinataal mentaal welzijn)
  • Emotieregulatie en ADHD bij volwassenen
  • Werken met samengestelde gezinnen
"Vanuit je hulpvraag gaan we samen op zoek naar een richting om dichter te komen bij wat jij belangrijk vindt."
Lucinda