zarakine beweeg & beleef

Acuut of chronisch hyperventilatie syndroom

Acuut
Acuut optredende aanvallen van een beklemd gevoel op de borst, een gevoel te zullen stikken, krampen in de borstspier, hartkloppingen, duizeligheid, wazig zien, trillen of transpireren kunnen de klachten zijn waarmee hyperventilatie syndroom zich presenteert. Wanneer na lichamelijk onderzoek en aanvullend onderzoek geen afwijkingen worden geconstateerd, kunnen wij starten met de behandeling.
 
Chronisch

Hyperventilatie kan echter ook in een meer chronische vorm optreden waarbij je in lichte mate gedurende meerdere uren hyperventileert. Deze vorm is vaak moeilijker herkenbaar. In tegenstelling tot acute hyperventilatie zijn de klachten bij het chronische hyperventilatiesyndroom vaak diffuus en minder hevig, omdat het lichaam zich meestal aan de gewijzigde condities aanpast. De klachten lijken voortdurend aanwezig in het dagelijks leven.

De meest voorkomende klachten zijn
  • Ademhalingsklachten: kortademigheid; beklemd gevoel/druk op de borst; veel zuchten; snelle en/of diepe ademhaling; benauwdheid; ademnood
  • Hartklachten: hartkloppingen; pijn of steken op de borst; hartbonzen
  • Klachten in ledematen en mond: stijfheid van spieren; trillen en kramp van de handen; tintelingen in handen of rond de mond; prikkelende tong; krampen in de benen; tintelingen in benen of voeten; koude handen of voeten; het gevoel niet goed te kunnen praten, de mond niet goed te kunnen bewegen; slappe ledematen
  • Cerebrale klachten: duizeligheid; zwart worden voor de ogen; het gevoel flauw te vallen; transpireren; koud of warm worden; hoofdpijn; het gevoel niet in de realiteit te zijn, alsof je in een film meespeelt; het gevoel in een tunnel te leven, derealisatie; licht gevoel in het hoofd; slecht zien, waas voor de ogen; onwezenlijk gevoel; concentratiestoornissen
  • Maagdarmklachten: misselijkheid; buikpijn; maaglast; overgeven; diarree of verstopping
  • Klachten ten gevolge van aërofagie: prop in de keel; droge mond; opgeblazen gevoel in buik; boeren of winderigheid
  • Algemene klachten: gespannenheid; prikkelbaarheid; angst; paniek; moeheid; slaapproblemen
Hoe we je kunnen helpen bij hyperventilatie-syndroom?

Of maak telefonisch een afspraak op 016 40 90 78